JUNOON - "ronde naina" Tablature

Official JUNOON Tablature & Sheet Music »

Ronde Nainan

Play twice
e---------------------------------------
B-----8-----------8-------8-----------8-
G-------10-9-9/10-----------10-9-9/10---
D---0-----------------0-----------------
A---------------------------------------
E---------------------------------------

Play twice
e--------------------------------------
B------8-----------8------8------------
G--------10-9-9/10----------10-9-7/9-7-
D---10-----------------8---------------
A--------------------------------------
E--------------------------------------


Mere (Dm)ronde nai naina,
Mere (F)ronde nai naina,
(G)Akkan vich (D)vassai nayyon (C)yaa-aa-aar
Mere (Dm)Ronde nai naina...

Usman Haroon
usmanh_81@yahoo.com

Return to JUNOON Tablature »

Official JUNOON Tablature & Sheet Music »